Strona internetowa Kancelarii Komorniczej Przemysława Mrowca powstała w celach informacyjnych – chcemy, by każda osoba zainteresowana miała świadomość tego, jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza publicznego, jakim jest komornik sądowy. Na naszej stronie można więc znaleźć informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności, a ponadto udostępniamy informacje, które są niezbędne podczas realizacji spraw związanych z egzekucjami komorniczymi.

Komornik Wielowieś – czym zajmuje się na co dzień?

Działalność prowadzona jest na terenie:

Z jakich baz danych korzysta komornik?

Na czym polegają licytacje komornicze?

Licytacje komornicze są konsekwencją nieuregulowania przez dłużnika zaległości finansowych na rzecz wierzyciela. Polega na publicznej sprzedaży majątku dłużnika w postaci ruchomości lub nieruchomości. Nabywcą licytowanych dóbr może być osoba prywatna bądź podmiot prawny, które zaproponuje najkorzystniejszą (najwyższą) kwotę.

W grupie licytowanych nieruchomości znajdują się:

 • domy,

 • mieszkania,

 • garaże,

 • lokale użytkowe.

W przypadku ruchomości możliwe jest licytowanie:

 • antyków,

 • zegarów,

 • biżuterii,

 • maszyn przemysłowych,

 • mebli,

 • sprzętu AGD i RTV,

 • pojazdów,

 • sprzętu komputerowego.

Komornik nie może dopuścić do licytacji sprzętu rehabilitacyjnego, ubrań, pościeli, a także przedmiotów niezbędnych do nauki.

Przebieg licytacji komorniczej

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika
 2. Zajęcia majątku zadłużonej osoby
 3. Wycena nieruchomości (ten krok podejmowany jest wyłącznie wtedy, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zadłużenia wobec wierzyciela)
 4. Wskazanie terminu licytacji
 5. Określenie warunków formalnych licytacji, które są wskazane w obwieszczeniu
 6. Przeprowadzenie licytacji
 7. Sporządzenie planu podziału kwoty uzyskanej z licytacji (po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności przez nabywcę)
 8. Przekazanie wierzycielowi określonej kwoty z wyegzekwowanych środków (po uprawomocnieniu się planu podziału kwoty)

Strona internetowa kancelarii komornik sądowy Gliwice ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowiec.

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysław Mrowiec Kancelaria komornicza nr X w Gliwicach

telefon/fax:

+48 32 33 140 48

godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek: 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00

przyjęcia stron:

wtorek 9.00-14.00

EPU ID:

2059

Biuro

44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 8/1

EPUAP:

KS_Przemyslaw_Mrowie/ezbiegi

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA 70 1050 1504 1000 0091 3873 7995