Kim jest Komornik Sądowy?

Komornik Sądowy jest prawnikiem, czyli osobą, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Aby zostać Komornikiem Sądowym należy ukończyć aplikację komorniczą (2 lata), a następnie zdać pozytywnie egzamin komorniczy. Po zdaniu egzaminu zostaje się asesorem komorniczym, którym trzeba być minimum 2 lata, żeby móc się starać o powołanie na stanowisko Komornika Sądowego. Na wskazane stanowisko powołuje Minister Sprawiedliwości.

Kandydat na komornika -> Studia prawnicze -> Aplikacja komornicza -> Egzamin komorniczy -> Komornik Sądowy

Czym zajmuje się Komornik Sądowy?

Komornik Sądowy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń Sądów. Nie może podważać tego, co Sąd stwierdził w wydanym orzeczeniu, a jego zadaniem jest dopełnienie decyzji Sądu. Nie może badać zasadności i wykonalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, a jedynie dokonać analizy tytułu wykonawczego i przedłożonych dokumentów pod względem formalnym. W przypadku zaistnienia braków formalnych uniemożliwiających wszczęcie postępowania egzekucyjnego wzywa wierzyciela do przedłożenia stosownych dokumentów. Komornik Sądowy działa zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela w granicach zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Komornik jako ostatnia część cywilnego postępowania sądowego

Aby zostać częścią postępowania egzekucyjnego, a doprecyzowując, być stroną w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca lub innego Komornika Sądowego, konieczne jest przejście przez całe postępowanie sądowe, aż do momentu, w którym Sąd wyda tytuł egzekucyjny, który po zamieszczeniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Z tytułem wykonawczym wierzyciel udaje się do komornika, w ten sposób inicjując rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Podobne wpisy