rodzice z dzieckiem

Czy jest możliwe umorzenie postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych?

Możliwe jest umorzenie egzekucji o świadczenia alimentacyjne w sytuacji, w której dłużnik spłaci wymagalne świadczenia oraz uiści na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Umorzenie zaległych alimentów u komornika – jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli dłużnik ma uiszczone wymagalne świadczenia alimentacyjne i chciałby uiszczać świadczenia alimentacyjne bezpośrednio wierzycielowi, powinien złożyć sześciokrotność sumy świadczeń alimentacyjnych na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Następnie musi złożyć do Komornika Sądowego wniosek o umorzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych wraz z umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy w przypadku braku płatności bieżących alimentów. Do wskazanego wniosku należy załączyć również potwierdzenie uiszczenia środków na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Umorzenie alimentów – koszty złożenia wniosku oraz termin jego realizacji

Od wskazanego wniosku nie jest pobierana żadna opłata egzekucyjna. Wniosek realizowany jest przez komornika w terminie 7 dni od jego złożenia. W przypadku jego skutecznego złożenia komornik umarza egzekucję przeciwko dłużnikowi, w tym m. in. uchyla dokonane w sprawie zajęcia egzekucyjne. W przypadku, w którym dłużnik uiszcza świadczenia alimentacyjne w terminie, postępowanie egzekucyjne nie jest kontynuowane, a dłużnik nie musi się martwić o dodatkowe koszty egzekucyjne.

Przemysław Mrowiec – Komornik Sądowy- Gliwice

Podobne wpisy