Kiedy komornik dokona zajęcia Twojego rachunku bankowego?

Komornik Sądowy działa zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela w granicach zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa. Zajęcia rachunku bankowego dłużnika dokonuje w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o zajęcie rachunku lub w przypadku, w którym wierzyciel nie dokonuje wyboru sposobu egzekucji i komornik ustali w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnik posiada rachunek bankowy w danym banku. Komornik posiada dostęp do bazy OGNIVO, w której sprawdzamy rachunki w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zajęcie konta bankowego przez komornika w praktyce

Warto zwrócić uwagę, że egzekucja z rachunku bankowego osoby zadłużonej jest najpopularniejszym sposobem egzekucji wykorzystywanym w Polsce zarówno przez organy egzekucji sądowej, jak i organy egzekucji administracyjnej. Kolejnymi sposobami są m. in. egzekucja z wynagrodzenia oraz wierzytelności w Urzędzie Skarbowym. Komornik dokonuje sprawdzenia oraz zajęcia rachunku bankowego elektronicznie, w związku z tym następuje to w czasie rzeczywistym i często dłużnik dowiaduje się o fakcie wszczęcia egzekucji z banku, nim otrzyma zawiadomienie o jego zajęciu pocztą tradycyjną – o czym musi zostać przez organ egzekucyjny poinformowany. Co do zasady zajmowane są wszystkie konta w danym banku, ale jest też możliwość zajęcia oznaczonego rachunku bankowego dłużnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank przekazuje środki komornikowi nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zajęcia konta dłużnika, następnie również komornik musi potrącone środki przechować przez minimum 7 dni przed przekazaniem ich do wierzyciela.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Z rachunku bankowego komornik może potrącić wszystkie środki pieniężne ponad wykorzystany przez dłużnika odnawialny limit miesięczny uzależniony od wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego w danym roku. Miesięczny odnawialny limit wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2022 r. kwota wolna wynosi 2 257,50 zł. Ponad wskazaną kwotę środki są przekazywane do komornika. Kwota wolna odnawia się w każdym kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

Przykład wysokości potrącenia w 2022 r.

Środki na rachunku bankowym – 5 000,00 zł
Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 r. – 3 010,00 zł brutto
75% minimalnego wynagrodzenia brutto = 2 257,50 zł

Bank przekaże komornikowi potrącenie w wysokości – 2 742,50 zł
Dłużnik może wykorzystać – 2 257,50 zł

,,Proszę skontaktować się z Komornikiem Sądowym”

Częstą sytuacją w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca jest stan, w którym bank odsyła dłużnika do komornika sądowego, twierdząc, że to on potrącił środki pieniężne z konta i należy kontaktować się z kancelarią. Należy jednak zauważyć, iż poza określonymi sytuacjami, w momencie zajęcia nie mamy możliwości sprawdzenia, jaka kwota została zajęta i czy bank nie przekazuje czasem środków, które nie powinny podlegać zajęciu. Bank jest odpowiedzialny za realizację zajęcia i w takich sytuacjach dłużnik winien rozważyć złożenie reklamacji w banku.

Podobne wpisy