Kiedy dochodzi do zbiegu egzekucji?


Do zbiegu egzekucji dochodzi w momencie, kiedy egzekucję z danego składnika majątku dłużnika m.in. wynagrodzenia, wierzytelności i innych egzekucji, skieruje więcej niż jeden komornik sądowy lub organ egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji pracodawca lub dłużnik wierzytelności nie wypłaca środków pieniężnych komornikowi, tylko winien gromadzić je na depozycie zakładowym do czasu ustalenia organu właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji.

Jak ustalić kto jest właściwy do dalszego prowadzenia egzekucji?


W przypadku zbiegu egzekucji dwóch lub więcej komorników sądowych, czyli zbiegu egzekucji sądowej, komornikiem właściwym będzie komornik sądowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, który wszczął egzekucję z danego składnika majątku jako pierwszy. Poniżej wskażę dwa przykłady zbiegu egzekucji i komornika właściwego.

Przykład 1

Miejsce zamieszkania dłużnika: Gliwice
Pierwsze zajęcie dokonane przez Komornika Sądowego z Mysłowic, które wpłynęło do pracodawcy w dniu 10.04.2021 r.
Drugie zajęcie dokonane przez Komornika Sądowego z Gliwic, które wpłynęło do pracodawcy w dniu 16.07.2021 r.
Komornik właściwy: Komornik Sądowy z Gliwic

Przykład 2

Miejsce zamieszkania dłużnika: Gliwice
Pierwsze zajęcie dokonane przez Komornika Sądowego z Jaworzna, które wpłynęło do pracodawcy w dniu 12.01.2021 r.
Drugie zajęcie dokonane przez Komornika Sądowego z Rybnika, które wpłynęło do pracodawcy w dniu 19.07.2021 r.
Komornik właściwy: Komornik Sądowy z Jaworzna

Komentarz: w przypadku, w którym żaden z komorników nie jest właściwy miejscowo, liczy się data wpływu zajęcia.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – co wtedy?


W przypadku, w którym komornik dokona zajęcia składnika majątku dłużnika, a zajęcie zostanie dokonane również przez np. Urząd Skarbowy, wtedy niezależnie od właściwości miejscowej dalszą egzekucję prowadzić będzie organ, który pierwszy dokonał zajęcia.

Dalsza procedura


W przypadku zaistnienia zbiegu egzekucji organ niewłaściwy musi przekazać swoje postępowanie egzekucyjne organowi właściwemu. W tym celu wydane zostaje postanowienie o uznaniu się niewłaściwym, a następnie po uprawomocnieniu ww. postanowienia przekazuje się akta sprawy. Z doświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca faktyczne przekazanie akt egzekucyjnych trwa 1-2 miesiące. Po przekazaniu akt komornik właściwy prowadzi w swojej kancelarii wszystkie postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi i dokonuje proporcjonalnego podziału uzyskanych środków pieniężnych pomiędzy wierzycieli.

Podobne wpisy