Jak skutecznie bronić przysługujących praw?

W przypadku nieprawidłowego działania bądź zaniechania przez komornika określonych czynności, strony postępowania oraz jego uczestnicy mogą złożyć skargę na czynność komornika. Ma ona na celu obronę ich praw oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym w przypadku, w którym dana osoba uważa, że działanie bądź zaniechanie dokonania przez komornika czynności narusza jej interes, może rozważyć złożenie skargi na jego czynność.

Jak to wygląda w praktyce?

Warto zwrócić uwagę, że skarga nie pomoże w sytuacji, w której komornik prawidłowo prowadzi postępowanie egzekucyjne. Wtedy warto rozważyć inne możliwości obrony swoich praw, takie jak m.in. powództwo przeciwegzekucyjne. Często uczestnicy postępowania składają skargę na komornika w związku z samym wszczęciem postępowania, jednakże takie działanie w przypadku poprawnego wszczęcia egzekucji nie przyniesie oczekiwanych przez stronę korzyści w postaci umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Gdzie złożyć skargę na czynność komornika?

Skargę na czynność komornika sądowego składamy do Sądu Rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy, jednakże za jego pośrednictwem. Ma to na celu przyśpieszenie jej rozpatrzenia, ponieważ w przypadku, w którym komornik ją uznaje, może od razu dokonać zmiany zaskarżonej czynności bądź jej dokonania. Często strony uważają, że właściwym jest jej złożenie do Sądu, jednakże Komornik Przemysław Mrowiec pragnie zauważyć, że może to przynieść odwrotny skutek w postaci przedłużenia rozpatrzenia skargi.

Skarga na czynności komornika – termin – ile to trwa?

W przypadku złożenia skargi komornik może ją uwzględnić w całości lub w części, natomiast w zakresie, w którym się z nią nie zgadza, przekazać wraz z aktami do Sądu Rejonowego, przy którym działa celem jej rozpatrzenia. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego na przekazanie skargi do Sądu w przypadku jej nieuwzględnienia komornik ma 3 dni. Rozpatrzenie skargi przez Sąd z doświadczenia kancelarii może trwać od 1 miesiąca do
6 miesięcy, a wszystko zależne jest od ilości pracy w Sądzie.

Skarga na czynności komornika – opłata

Należy pamiętać, iż skarga podlega opłacie w wysokości 50,00zł. Wszystko na temat skargi na czynność komornika znajdziemy w art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Skarga na czynności komornika – formularz

Formularz skargi dostępny jest do pobrania w Kancelarii Komorniczej Komornika Przemysława Mrowca mieszczącej się w Gliwicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8/1.

Komornik sądowy Gliwice: Przemysław Mrowiec

Podobne wpisy